II. ÚS 671/05
II.ÚS 671/05 ze dne 22. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


II. ÚS 671/05

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti F. Š., zastoupeného JUDr. Václavem Bubeníkem, advokátem se sídlem Cihlářova 4, Moravská Třebová, o ústavní stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 11. 2005, č.j. 3UL 23/2005-7, a návrhu na uložení povinnosti tomuto soudu ve věci rozhodnout,

takto:

Řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění

Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 90, čl.95a čl. 96 Ústavy ČR, domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Vrchního soudu v Olomouci, kterým byl zamítnut návrh na určení lhůty pro rozhodnutí v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně v právní věci sp. zn. 19 Co 91/2005, a dále požaduje, aby Vrchnímu soudu v Olomouci byla uložena povinnost ve věci rozhodnout v souladu s ústavním právem.

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 20. 2. 2006 vzal stěžovatel svůj návrh plném rozsahu zpět. Ústavní soud proto řízení dle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. února 2006

Stanislav Balík předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.