II. ÚS 661/05
II.ÚS 661/05 ze dne 12. 1. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti Mgr. D. K., takto :
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění :
Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 28. 11. 2005, se stěžovatel domáhal (s odkazem na porušení svých ústavně zaručených práv) oficiální omluvy příslušných orgánů veřejné moci České republiky a poskytnutí dostatečných záruk, že se jednání, proti němuž ústavní stížností brojí, nebude vůči jeho osobě nikdy v budoucnu opakovat. Vzhledem k tomu, že jeho návrh nesplňoval náležitosti, požadované zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen "zák. o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem ze dne 21. 12. 2005 vyzván k jejich odstranění.

Podáním ze dne 27. 12. 2005, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 28. 12. 2005, vzal stěžovatel bez uvedení konkrétního důvodu svou ústavní stížnost zcela zpět.

Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že podmínky uvedeného ustanovení byly naplněny, Ústavní soud dle něj postupoval a řízení zastavil.

Poučení : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 12. ledna 2006

S t a n i s l a v B a l í k , v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.