II. ÚS 549/05
II.ÚS 549/05 ze dne 19. 1. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti J. N., zastoupeného JUDr. Milanem Zámiškou, advokátem Advokátní kanceláře Eret, Linhart, Šíma a spol., se sídlem Purkyňova 43, Plzeň, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění
Ústavní stížností ze dne 29. 9. 2005, doplněnou podáními z 10. 10. 2005, 18. 10. 2005 a 14. 11. 2005, stěžovatel obecně brojí proti diskriminaci osob, nacházejících se ve výkonu trestu odnětí svobody, v pracovněprávních vztazích. Tvrdí, že nařízením vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, je porušován čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), čl. 1 odst. 1 a 2 Protokolu č. 12 k Úmluvě, Úmluva Mezinárodní organizace práce o diskriminaci (zaměstnání a povolání - č. 111), a Směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

Dne 4. 1. 2006 byl Ústavnímu soudu doručen dopis, kterým právní zástupce v zastoupení stěžovatele bere ústavní stížnost zpět v celém rozsahu a navrhuje, aby bylo řízení zastaveno.

Podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Stěžovatel této možnosti využil, a proto Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2006

Stanislav Balík, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.