II. ÚS 543/10
II.ÚS 543/10 ze dne 20. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatele R. K., proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 22. prosince 2009 čj. MV-87558-4/VS-2009, rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 18. 12. 2009 čj. MSK 198544/2009, Městského úřadu Odry ze dne 23. 11. 2009, čj. R-162/1072/09 TJ, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 25. 2. 2010, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem ze dne 15. 3. 2010 vyzván k odstranění jejích vad. Zejména byl poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Současně byl upozorněn na následky neodstranění vytknutých vad. Přestože tuto výzvu obdržel oproti podpisu dne 22. 3. 2010, nijak na ni ve stanovené lhůtě nereagoval.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než vadnou ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. dubna 2010

Stanislav Balík soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.