II. ÚS 460/05
II.ÚS 460/05 ze dne 2. 3. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti Ing. A. P., zastoupené JUDr. Františkem Šístkem, advokátem se sídlem Praha 10, Sportovní 826/8, proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 4. 2005, čj. 30 Cdo 935/2005-289, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 6. 2002, čj. 24 Co 101/2002-258, a rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 27. 9. 2001, čj. 17 C 144/99-239, takto:
Řízení se zastavuje.
OdůvodněnÍ :

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 8. 8. 2005, se stěžovatelka domáhala (s odkazem na porušení svých ústavních práv zaručených čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 1 odst. 1 Ústavy) zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Hradci Králové a Okresního soudu v Pardubicích.
Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 20. 2. 2006, vzala stěžovatelka svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět s tím, že odpadl právní zájem na rozhodnutí o ní, neboť mimosoudním vyrovnáním bylo dosaženo dohody o všech sporných otázkách.

Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala v průběhu řízení svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět, Ústavní soud postupoval podle shora uvedeného ustanovení a řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 2. března 2006

Stanislav Balík předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.