II. ÚS 415/05
II.ÚS 415/05 ze dne 29. 3. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti stěžovatele R. J., zastoupeného JUDr. Jitkou Třeštíkovou, advokátkou se sídlem Velké náměstí 45, Strakonice, proti výrokům II. a III. rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 5. 2005, sp. zn. 5 Co 678/2005, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem, který byl podán k poštovní přepravě dne 19. 7. 2005, napadl stěžovatel v záhlaví uvedenou část rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Přípisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. 3. 2006, vzal stěžovatel ústavní stížnost zpět.

Ústavní soud dle ustanovení § 77 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 29. března 2006

Stanislav Balík předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.