II. ÚS 382/05
II.ÚS 382/05 ze dne 6. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti společnosti HOTEL HLAVÁČ, s.r.o., IČ 253 36 894, se sídlem Blansko, Svitavská 1010/35, zastoupené JUDr. Alexandrem Nettem, advokátem se sídlem Brno, Gorkého 42, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 5. 2005, čj. 24 K 4/2001-448, t a k t o :

Řízení se z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 4. 7. 2005, se stěžovatelka domáhala (s odkazem na porušení svých ústavních práv zaručených čl. 1, čl. 11 odst. 1, 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 22. 9. 2005, vzala stěžovatelka bez uvedení konkrétního důvodu svou ústavní stížnost zcela zpět.

Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala v průběhu řízení svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět, Ústavní soud postupoval podle shora uvedeného ustanovení a řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 6. října 2005

J i ř í N y k o d ý m, v.r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.