II. ÚS 38/05
II.ÚS 38/05 ze dne 3. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti 1. V. D., 2. B. K., 3. A. K. a 4. F. V., všech zastoupených JUDr. Jiřím Kovandou, advokátem, se sídlem Praha, Vodičkova 28, proti jiným zásahům orgánů veřejné moci - přípisům PaedDr. J. N., ředitele 2. Základní školy Propojení Sedlčany, ze dne 7. 1. 2005, Mgr. A. V., ředitelky Základní školy Mníšek pod Brdy, ze dne 6. 1. 2005, Mgr. K. K., ředitele Základní školy Žernosecká, ze dne 5. 1. 2005 a Mgr. A. H., ředitelky Základní školy Fr. Plamínkové, ze dne 18. 1. 2005 o odmítnutí vydání dvou přihlášek ke vzdělávání, a dále proti přípisům PaedDr. V. K., ředitele Gymnázia Příbram, ze dne 14. 1. 2005, Mgr. V. K., ředitele Prvního obnoveného reálného gymnázia, o. p. s., ze dne 5. 1. 2005 a 6. 1. 2005 a Mgr. R. J., ředitele Trojského gymnázia Svatopluka Čecha, s. r. o., o odmítnutí přihlášky ke vzdělávání, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Společným návrhem ze dne 21. 1. 2005 směřoval první stěžovatel a druhá stěžovatelka proti rubrikovaným přípisům Paeddr. J. N., Mgr. A. V., PaedDr.. V. K. a Mgr. V. K. (přípis ze dne 5. 1. 2005); řízení o tomto návrhu bylo vedeno Ústavním soudem pod sp. zn. II. ÚS 38/05. Společným návrhem ze dne 21. 1. 2005 směřovala třetí stěžovatelka a čtvrtý stěžovatel proti rubrikovaným přípisům Mgr. K. K., Mgr. A. H., Mgr. R. J. a Mgr. V. K. (přípis ze dne 6. 1. 2005); řízení o tomto návrhu bylo vedeno Ústavním soudem pod sp. zn. II. ÚS 39/05.

Vzhledem k tomu, že oba uvedené návrhy spolu skutkově úzce souvisejí, spojil Ústavní soud usnesením pléna ve věci II. ÚS 38/05 ze dne 22. 2. 2005 řízení o obou těchto návrzích s tím, že nadále budou projednány společně pod sp. zn. II. ÚS 38/05.

Dne 28. 2. 2005 byly Ústavnímu soudu doručeny ke sp. zn. II. ÚS 38/05 a ke sp. zn. 39/05 písemnosti, ve kterých všichni čtyři stěžovatelé vzali své návrhy v plném rozsahu zpět. S ohledem na tuto skutečnost Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti, tj. o obou spojených návrzích řízení, ve smyslu § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. března 2005

JUDr. Jiří Nykodým předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.