II. ÚS 3786/11
II.ÚS 3786/11 ze dne 24. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka, soudkyně zpravodajky Dagmar Lastovecké a soudce Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti Města Dvůr Králové nad Labem, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, zastoupeného Mgr. Lubošem Havlem, advokátem Advokátní kanceláře se sídlem Na Pankráci 30a/404, Praha, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 10. 2011 č.j. 26 Co 293/2011-144 a rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 4. 5. 2011 č.j. 115 C 116/2010-99 a návrhu na odklad vykonatelnosti dle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění

Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. 36 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod, domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí a navrhoval odklad jejich vykonatelnosti.

Podáním ze dne 28. 6. 2012 stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že s ohledem na uzavření Dohody o narovnání bere ústavní stížnost v celém rozsahu zpět. (Rovněž uvedl, že k návrhu na zastavení řízení se připojuje i vedlejší účastník.)
V návaznosti na uvedený procesní úkon proto bylo řízení o ústavní stížnosti v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. července 2012

Stanislav Balík předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.