II. ÚS 3764/16
II.ÚS 3764/16 ze dne 21. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 5, adresa Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, směřující proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. ledna 2016, č. j. 8 Co 104/2015-225, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Navrhovatel ústavní stížností ze dne 14. listopadu 2016, která byla doručena Ústavnímu soudu téhož dne, brojil proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí. Podáním ze dne 7. března 2016 doručeným Ústavnímu soudu téhož dne vzal stěžovatel svoji ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.
Podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Stěžovatel této možnosti využil, a proto Ústavní soud rozhodl o zastavení řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 21. března 2017

Jiří Zemánek, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.