II. ÚS 368/05
II.ÚS 368/05 ze dne 10. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu P. D., proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 38 C 171/97, ze dne 16. 7. 1997, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 27. 6. 2005, označeným "ústavní stížnost proti pravomocnému rozhodnutí Obvodního soudu v Praze 4", se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí včetně exekučního řízení a prošetření postupu soudu.

Podání nemá charakter návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, proto byl stěžovatel vyzván k odstranění vad podání dle poučení, a to ve lhůtě 20ti dnů od obdržení výzvy Ústavního soudu.

Vzhledem k tomu, že stěžovateli byla výzva doručena dne 4. 7. 2005 a k odstranění vad návrhu nedošlo, Ústavní soud návrh odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2005

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.