II. ÚS 309/05
II.ÚS 309/05 ze dne 8. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké, ve věci ústavní stížnosti K. H., zastoupené JUDr. Jaroslavem Svejkovským, advokátem Advokátní kanceláře Svejkovský, Kabelková, v. o. s., se sídlem Kamenická 1, Plzeň, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. 14 Co 106/2005, a rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 13. 1. 2005, sp. zn. 99 P 555/98, za účasti 1) Krajského soudu v Plzni, a 2) Okresního soudu Plzeň-město, jako účastníků řízení, a 1) L. K. a 2) nezletilé B. K., jako vedlejších účastníků řízení, takto:

V záhlaví a v prvním odstavci druhé strany odůvodnění usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2005, sp. zn. II. ÚS 309/05, se opravuje jméno prvého vedlejšího účastníka, označeného jako "L. K.", na správné "L. K.".

Odůvodnění:

Při vyhotovování shora uvedeného usnesení Ústavního soudu došlo k písařské chybě při označení prvého vedlejšího účastníka řízení. Omylem bylo uvedeno, že se jedná o L. K.

Po odeslání stejnopisů na tuto chybu upozornil vedlejší účastník ad 1), Ústavní soud proto v souladu s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 164 a § 167 odst. 2 o. s. ř., vydal toto opravné usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. září 2005

Jiří Nykodým předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.