II. ÚS 3054/13
II.ÚS 3054/13 ze dne 12. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Jaroslava Fenyka a Stanislava Balíka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele T. K., t. č. ve Věznici Valdice, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 54 T 7/2012 ze dne 10. 10. 2012 a rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 5 To 109/2012 ze dne 6. 3. 2013, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 3. 10. 2013, domáhal se stěžovatel zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů, a to pro porušení svého práva na spravedlivý proces.

Přípisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 5. 11. 2013, vzal stěžovatel ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.
Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že podmínky citovaného ustanovení byly v projednávaném případě naplněny, soud dle něj postupoval a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2013

Jiří Nykodým, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.