II. ÚS 296/05
II.ÚS 296/05 ze dne 6. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu Š. S., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel ve svém návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 20. 5. 2005, uvádí, že podává ústavní stížnost proti usnesení č.j. 13 Co 68/2005-15, ze dne 25. 2. 2005, usnesení č.j. 12 Cad 31/2004-57, ze dne 14. 1. 2005, usnesení sp.zn. 12 Ca 17/2005, ze dne 24. 3. 2005 a usnesení č.j. 12 Ca 17/2005-37, ze dne 24. 3. 2005.

Ústavní stížnost navrhovatel podává jako obecný zmocněnec žalobkyně M. H. Uvádí, že VZP pod vedením ředitelky J. Musílkové porušuje a omezuje občanská práva M. H. a pokouší se nezákonně vykonat v jejím bytě exekuci.

Ústavní soud přezkoumal návrh a dospěl k závěru, že jde o návrh podaný někým zjevně neoprávněným, neboť dle ust. § 72 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může ústavní stížnost podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Podle ust. § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být fyzická nebo právnická osoba v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem.

Je zřejmé, že navrhovatel nebyl účastníkem řízení před obecnými (v ústavní stížnosti blíže nekonkretizovanými) soudy, neboť jak sám uvádí, vystupuje pouze jako obecný zmocněnec žalobkyně. Navrhovatel tedy není, jak plyne z citovaného ustanovení zákona o Ústavním soudu, osobou oprávněnou podat ústavní stížnost za žalobkyni. Podmínkou podání ústavní stížnosti, ve které je namítán zásah do ústavně zaručených základních práv, je skutečnost, že takovou stížnost podává sám jednotlivec, do jehož práv mělo být zasaženo, který je právně zastoupen pouze advokátem.

S ohledem na uvedené skutečnosti Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. června 2005

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.