II. ÚS 2726/12
II.ÚS 2726/12 ze dne 31. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti M. H., proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 307/2010 ze dne 24. března 2010, usnesení Městského soudu v Praze č. j. 5 To 430/2009-537 ze dne 1. prosince 2009, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 5 T 64/2009-511 ze dne 21. září 2009, za účasti 1) Nejvyššího soudu, 2) Městského soudu v Praze a 3) Obvodního soudu pro Prahu 1, jako účastníků řízení, a 1) Nejvyššího státního zastupitelství, 2) Městského státního zastupitelství v Praze a 3) Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, jako vedlejších účastníků řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 16. července 2012 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí.
2. Předtím, než se Ústavní soud může zabývat věcně podanou ústavní stížností, je vždy povinen přezkoumat, zda jsou k tomu splněny všechny zákonem stanovené formální předpoklady.

3. Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), lze ústavní stížnost podat v šedesátidenní lhůtě od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Takovým rozhodnutím bylo v daném případě napadené rozhodnutí dovolacího soudu.

4. Dotazem na Městský soud v Praze, kde se u jím vedené věci sp. zn. 9 To 335/2012 momentálně nachází spis Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 5 T 64/2009, Ústavní soud zjistil, že rozhodnutí dovolacího soudu bylo stěžovateli doručeno dne 9. dubna 2010. Lhůta k podání ústavní stížnosti proto marně uplynula dne 8. června 2010.

5. Ústavní soud proto mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl coby návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem, a to podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona. S ohledem na to nebylo ani přistupováno k výzvě k odstranění vad (absence zastoupení, absence ústavněprávní argumentace, absence kopií napadených rozhodnutí), protože jejich odstranění by na opožděnosti ústavní stížnosti nemohlo nic změnit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. července 2012

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.