II. ÚS 265/05
II.ÚS 265/05 ze dne 4. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudkyň Ivany Janů a Dagmar Lastovecké ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele P. T., t. č., proti postupu České advokátní komory,

takto :

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Stěžovatel se svým návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 6. 5. 2005, domáhal zásahu proti České advokátní komoře, která mu odmítá přidělit dalšího advokáta pro podání ústavní stížnosti v jeho trestní věci.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud navrhovatele přípisem, doručeným mu oproti podpisu dne 1. 7. 2005, k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů.

Podáním ze dne 4. 7. 2005 vzal stěžovatel svůj návrh v plném rozsahu zpět. Tím se ústavní stížnost stala bezpředmětnou, proto Ústavní soud ve smyslu § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. října 2005

Jiří Nykodým předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.