II. ÚS 2554/09
II.ÚS 2554/09 ze dne 16. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatele I. K., o ústavní stížnosti, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Navrhovatel se podáním ze dne 27. 9. 2009 obrátil na Ústavní soud se stížností proti "trvalému postupu orgánů činných v trestním řízení" vůči jeho osobě a s návrhem "na jednání o finančním odškodnění".
Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem ze dne 20. 10. 2009 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut.

Výzvu stěžovatel obdržel oproti podpisu dne 2. 11. 2009. V dopise ze dne 3. 11. 2009 stěžovatel informoval soud, že učinil patřičné kroky k zajištění právního zastoupení a požádal v této souvislosti o prodloužení lhůty k odstranění vad, což Ústavní soud akceptoval a lhůtu mu přípisem ze dne 12. 11. 2009 prodloužil. Tento přípis byl navrhovateli dne 16. 11. 2009 doručen do vlastních rukou. V prodloužené lhůtě však již stěžovatel na výzvu Ústavního soudu nikterak nereagoval. Dne 7. 12. 2009 tak marně uplynula prodloužená lhůta k odstranění vad podání.

Ústavnímu soudu s ohledem na výše uvedené proto nezbylo, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. prosince 2009

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.