II. ÚS 2451/16
II.ÚS 2451/16 ze dne 18. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Petra Melíška, zastoupeného JUDr. Ivem Palkoskou, advokátem se sídlem Kleinerova 24, Kladno, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 4. 2016 č. j. 64 Co 349/2015-260, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou k Ústavnímu soudu dne 25. 7. 2016, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí Městského soudu v Praze.

Podáním ze dne 24. 11. 2016 zástupce stěžovatele vzal ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.
Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Se zřetelem k výše uvedenému proto Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2017

Jiří Zemánek, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.