II. ÚS 245/05
II.ÚS 245/05 ze dne 9. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu Š. S.,

takto:

Návrh se o d m í t á .

Odůvodnění

Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že podává ústavní stížnost proti Městskému správnímu soudu v Praze, konkrétně proti předsedovi senátu Mgr. Jiřímu Tichému, který dle jeho názoru neustále pokračuje v jednostranném nezákonném porušování občanských a ústavních práv žalobkyně M. H.. Dále uvádí, že liknavost a nezájem řešit podanou žalobu na VZP ČR ze strany soudce JUDr. Jaromíra Jirsy a předsedy senátu Městského soudu v Praze JUDr. Vladimíra Fučíka se mu jeví jako zločinné spolčení proti žalobkyni M. H.. Žádá proto, aby Ústavní soud rozhodl jménem republiky a ve věci poté mohl rozhodnout Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Ústavní stížnost navrhovatel podává jako obecný zmocněnec žalobkyně M. H..

Ústavní soud přezkoumal návrh a dospěl k závěru, že jde o návrh podaný někým zjevně neoprávněným, neboť dle ust. § 72 odst. zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může ústavní stížnost podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Podle ust. § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být fyzická nebo právnická osoba v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem.

Je zřejmé, že navrhovatel nebyl účastníkem řízení před obecnými soudy, ve kterých rozhodovali soudci, s jejichž postupem nesouhlasí. V řízení, jak sám uvádí, vystupuje pouze jako obecný zmocněnec žalobkyně. Navrhovatel tedy není, jak plyne z citovaného ustanovení zákona o Ústavním soudu, osobou oprávněnou podat ústavní stížnost za žalobkyni. Podmínkou podání ústavní stížnosti, ve které je namítán zásah do ústavně zaručených základních práv, je skutečnost, že takovou stížnost podává sám jednotlivec, do jehož práv mělo být zasaženo, který je právně zastoupen pouze advokátem.

S ohledem na uvedené skutečnosti Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. května 2005

JUDr. Dagmar Lastovecká soude zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.