II. ÚS 2317/13
II.ÚS 2317/13 ze dne 14. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě ve složení Ivana Janů, předsedkyně a soudci Ludvík David a Kateřina Šimáčková ve věci ústavní stížnosti Bc. Ireny Klimánkové a Františka Ryby, oba zastoupení advokátem doc. JUDr. Tomášem Gřivnou, PhD, Dukelských hrdinů 343/3, Praha 7 Holešovice proti usnesení Městského soudu v Praze sp.zn. 53 Co 238/2013 ze dne 28. 6. 2013, takto
Soudce JUDr. Jaroslav Fenyk je vyloučen z rozhodování ve věci ústavní stížnosti II. ÚS 2317/13.
Člen II. senátu JUDr. Jaroslav Fenyk sdělil, že se cítí pojatým, s ohledem na to, ž s doc. JUDr. Bc Tomášem Gřivnou, právním zástupcem stěžovatelů, je v přátelském kontaktu a v minulosti s ním spolupracoval na právních publikacích.
Senát určený rozvrhem práce pro rozhodnutí o vyloučení soudců shledal, že jsou dány důvody pro jeho vyloučení. S ohledem na to, že byly shledány podmínky ustanovení § 36 zákona o Ústavním soudu, rozhodl I. senát Ústavního soudu tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 14. listopadu 2013

Ivana Janů, v.r. předsedkyně I. senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.