II. ÚS 2268/11
II.ÚS 2268/11 ze dne 11. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Pavla Holländera a Ivany Janů o vyloučení soudce v řízení o ústavní stížnosti vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 2268/11, takto:
Soudce Jiří Nykodým je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 2268/11.
Odůvodnění:

I.

Soudce Jiří Nykodým přípisem ze dne 9. 8. 2012 oznámil, že se v dané věci cítí být podjatým. K věci uvedl následující:

na základě rozvrhu práce Ústavního soudu pro rok 2011 byly do senátu II., v němž rozhoduji jako soudce, přiděleny ústavní stížnosti stěžovatele M. M., vedené pod sp. zn. II. ÚS 1056/11, II. ÚS 2268/11, II. ÚS 3325/11, II. ÚS 3420/11. Vzhledem k tomu, že jsem v minulosti působil jako právní zástupce stěžovatele, a z tohoto důvodu jsem byl rovněž vyloučen ve věcech vedených pod sp. zn. II. ÚS 748/10 a II. ÚS 1417/11, cítím se i pro řízení a rozhodování o těchto ústavních stížnostech podjatý. Obracím se proto na Vás k posouzení věci a rozhodnutí o vyloučení kvůli podjatosti.

Z uvedeného důvodu tedy předložil soudce Jiří Nykodým podle § 10 odst. 1 rozvrhu práce Ústavního soudu a v souladu s § 36 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., zákon o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o Ústavním soudu ) věc k projednání prvnímu senátu Ústavního soudu.
II.

Podle ustanovení § 36 odst. 1, 2 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům, lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Podle přesvědčení I. senátu Ústavního soudu jsou podmínky citovaného ustanovení ohledně osoby soudce Jiřího Nykodýma splněny.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. září 2012

Vojen Güttler, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.