II. ÚS 2112/09
II.ÚS 2112/09 ze dne 15. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu stěžovatele R. L., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Návrh stěžovatele byl Ústavnímu soudu doručen dne 11. 8. 2009.

Po zjištění, že návrh nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel dopisem dne 8. 9. 2009 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Výzvu převzal stěžovatel dle doručenky osobně dne 10. 9. 2009. Dne 6. 10. 2009 obdržel Ústavní soud přípis stěžovatele, v němž žádal Ústavní soud o ustanovení advokáta a o prodloužení stanovené lhůty k odstranění vad jeho podání s tím, že vytčené vady odstraní prostřednictvím Ústavním soudem určeného advokáta.
Ústavní soud s ohledem na skutečnost, že stěžovatel byl již ve výzvě ze dne 8. 9. 2009 upozorněn na to, že zákon Ústavnímu soudu neumožňuje ustanovení advokáta z úřední moci a byl poučen o postupu ve věci právní pomoci, nemohl tedy akceptovat požadavek stěžovatele.

Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyly vytýkané vady návrhu přes řádné poučení stěžovatele odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. prosince 2009

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.