II. ÚS 2/05
II.ÚS 2/05 ze dne 3. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu J. T., směřujícímu proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2002, č.j. 46 T 11/2001-245, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 3. 1. 2005, které nemá charakter návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozsudku a rovněž žádá, aby Ústavní soud nařídil Krajskému soudu v Ostravě obnovu řízení.

Ústavní soud vyzval stěžovatele přípisem ze dne 11. 1. 2005, doručeným dne 17. 1. 2005, k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyly vady podání odstraněny, Ústavní soud podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, návrh odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. března 2005

JUDr. Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.