II. ÚS 191/05
II.ÚS 191/05 ze dne 30. 5. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu JUDr. L. B., doručeném Ústavnímu soudu 1. dubna 2005, proti rozsudku Městského soudu v Praze (dle přílohy zřejmě čj. 58 Co 611/2004-248), kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 (dle přílohy zřejmě čj. P 303/2004-223 ze dne 10. června 2004), takto:

Návrh se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo 1. dubna 2005 doručeno v záhlaví uvedené podání navrhovatele. Výzvou ze dne 14. dubna 2005, doručení vykázáno 20. dubna 2005, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu. K tomu byla stěžovateli určena lhůta 1 měsíce od doručení výzvy. Byl upozorněn, že jinak bude jeho návrh odmítnut podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud konstatuje, že lhůta k odstranění vad návrhu uplynula dne 20. května 2005, aniž by vytýkané vady byly odstraněny. Ústavní soud proto usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudcem zpravodajem návrh odmítá.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. května 2005

JUDr. Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.