II. ÚS 1848/17
II.ÚS 1848/17 ze dne 7. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Jiřího Zemánka a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj) a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatele M. Š., t. č. Věznice Vykmanov, P. O. BOX 100/G, Ostrov nad Ohří, právně zastoupeného JUDr. Ivou Vávrovou, advokátkou, AK se sídlem Moskevská 66, Karlovy Vary, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 6 To 396/2016 a rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 4 T 251/2013, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Stěžovatel podal dne 13. 6. 2017 ústavní stížnost proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím obecných soudů s tím, že současně žádá Českou advokátní komoru o určení advokáta.

Dne 20. 7. 2017 obdržel Ústavní soud plnou moc k zastupování stěžovatele a sdělení, že stěžovatel po podrobném vysvětlení ohledně řízení před Ústavním soudem bere podanou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.
Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě soud řízení zastaví. Protože tak stěžovatel naplnil zákonem předvídanou situaci, Ústavnímu soudu nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2017

Jiří Zemánek, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.