II. ÚS 1804/17
II.ÚS 1804/17 ze dne 22. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, ve věci ústavní stížnosti J. S., t. č. ve věznici Odolov, zastoupeného JUDr. Helenou Martiňákovou, advokátkou se sídlem v Praze, Na Křivině 1363/4, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 3 Tdo 1610/2016-99 ze dne 8. března 2017, rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 To 30/2016 ze dne 13. července 2016 a rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 40 T 5/2014 ze dne 27. ledna 2016, vedené pod sp. zn. II. ÚS 1804/17, a ústavní stížnosti J. Š., t. č. ve Vazební věznici Praha-Ruzyně, zastoupeného Mgr. Viktorem Pavlíkem, advokátem se sídlem v Praze, Opatovická 4, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 3 Tdo 1610/2016-99 ze dne 8. března 2017, usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 To 37/2015 ze dne 4. listopadu 2015 a rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 40 T 5/2014 ze dne 10. září 2014, vedené pod sp. zn. I. ÚS 1873/17, takto:
Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 1804/17 a sp. zn. I. ÚS 1873/17 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. II. ÚS 1804/17.
Odůvodnění:
1. Podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 112 odst. 1 občanského soudního řádu může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

2. Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 1804/17 a sp. zn. I. ÚS 1873/17 směřují proti témuž usnesení Nejvyššího soudu č. j. 3 Tdo 1610/2016-99. Současně lze konstatovat, že jde o věci, které spolu skutkově souvisejí, neboť trestného jednání se stěžovatelé měli dopustit společně. Stěžovatelé také uplatňují obdobné námitky. Vzhledem k uvedenému se jeví jako účelné spojit obě ústavní stížnosti ke společnému řízení.

3. Soudcem zpravodajem v této věci bude v souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu o ustavení senátů ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 v platném znění a s rozvrhem práce pro rok 2017 č. Org 1/17 soudce Vojtěch Šimíček.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. srpna 2017

Pavel Rychetský v. r. předseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.