II. ÚS 1457/07
II.ÚS 1457/07 ze dne 11. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti L. O., zastoupené JUDr. Kristinou Škampovou, advokátkou se sídlem Pellicova 8a, Brno, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 7. 2005 č. j. 19 Co 324/2004-154 a rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2007 č. j. 26 Cdo 776/2006-180, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 6. 6. 2007 se stěžovatelka domáhala s odkazem na porušení svých ústavně zaručených práv, a to práva na spravedlivý proces dle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve spojení s čl. 90 Ústavy a práva na bydlení dle čl. 31 Evropské sociální charty, zrušení v záhlaví uvedených rozsudků.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 26. 2. 2010, vzala stěžovatelka svou ústavní stížnost zcela zpět.
Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala v průběhu řízení svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět, Ústavní soud postupoval podle shora uvedeného ustanovení a řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. března 2010

Dagmar Lastovecká předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.