II. ÚS 14/05
II.ÚS 14/05 ze dne 10. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti stěžovatele A. V., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2004, sp. zn. 13 Co 421/2004, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení shora uvedeného usnesení Městského soudu v Praze.

Dne 27. 1. 2005 vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad jeho podání a stanovil mu lhůtu 20 dnů od doručení výzvy. Stěžovatel dne 14. 2. 2005 požádal o prodloužené této lhůty a dne 4. 3. 2005 vzal svou ústavní stížnost zpět.

Podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Stěžovatel této možnosti využil podáním ze dne 4. 3. 2005, doručeným Ústavnímu soudu osobně téhož dne. Proto Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. března 2005

JUDr. Jiří Nykodým předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.