II. ÚS 1392/12
II.ÚS 1392/12 ze dne 10. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti J. H., zastoupeného Mgr. Miroslavou Humpolíkovou, advokátkou, se sídlem v Tišnově, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

1. Dne 16. dubna 2012 podal stěžovatel ústavní stížnost, která se týkala exekučního vyklizení bytu. Přípisem podaným k poštovní přepravě dne 19. června 2012 vzal stěžovatel skrze svoji zástupkyni ústavní stížnost zpět v celém rozsahu.
2. Podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Stěžovatel této možnosti využil, a proto Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. července 2012

Stanislav Balík, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.