II. ÚS 136/10
II.ÚS 136/10 ze dne 4. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Dagmar Lastoveckou a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti M. S., zastoupené JUDr. Oldřichem Voženílkem, advokátem se sídlem v Rumburku, U Jiskry 114/1, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 27. 10. 2009, čj. 30 Co 461/2007, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 18. 1. 2010, se stěžovatelka, s odkazem na porušení svého ústavně zaručeného práva na soudní ochranu, domáhá zrušení výše uvedeného usnesení.

Podáním ze dne 25. 1. 2010 stěžovatelka vzala svou ústavní stížnost výslovně zpět.
Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že podmínky citovaného ustanovení byly v projednávaném případě naplněny, soud dle něj postupoval a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 4. února 2010

Dagmar Lastovecká předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.