II. ÚS 134/05
II.ÚS 134/05 ze dne 10. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu O. V. zastoupeného Mgr. Marianem Heresem, advokátem se sídlem v Mostě, Moskevská 1/14, proti rozsudku Krajského soudu v Praze, č.j. 11 To 226/2003-1021, ze dne 22. 9. 2003, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo doručeno podání stěžovatele ze dne 9. 3. 2005, kterým žádá o revizi v záhlaví citovaného rozsudku krajského soudu.

Podání nemá charakter návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, proto byl stěžovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 30ti dnů.

Na základě přípisu advokáta, který byl stěžovateli určen Českou advokátní komorou, byla Ústavním soudem stanovena další 20ti denní lhůta pro odstranění vad podání.

Vzhledem k tomu, že výzva Ústavního soudu byla doručena dne 11. 7. 2005, přičemž k odstranění vad podání nedošlo, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2005

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.