II. ÚS 13/05
II.ÚS 13/05 ze dne 10. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. PhDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti A. V., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2004, čj. 13 Co 417/2004-77, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel svým návrhem, jenž byl podán osobně Ústavnímu soudu dne 7. 1. 2005, napadl shora uvedené usnesení Městského soudu v Praze. Vzhledem k tomu, že jeho podání nesplňovalo náležitosti, požadované zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen "zák. o Ústavním soudu"), byl stěžovatel přípisem ze dne 1. 2. 2005 vyzván k jejich odstranění ve stanovené lhůtě 20 dní ode dne doručení tohoto přípisu. Tato lhůta mu byla posléze k jeho žádosti prodloužena do 20. 3. 2005.

Přípisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 3. 2005, vzal stěžovatel ústavní stížnost zpět.

Ústavní soud pak dle ustanovení § 77 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. března 2005

JUDr. Jiří Nykodým předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.