II. ÚS 1225/12
II.ÚS 1225/12 ze dne 4. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Dagmar Lastoveckou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu F. R., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 3. 4. 2012 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele ve věci exekučního řízení.
Po zjištění, že návrh nesplňuje formální náležitosti ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel dopisem ze dne 7. 8. 2012 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Výzva byla stěžovateli doručena dne 9. 8. 2012.

Vzhledem k tomu, že lhůta k odstranění vad návrhu stěžovateli marně uplynula, aniž by byly vytýkané vady návrhu přes řádné poučení odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. září 2012

Dagmar Lastovecká, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.