II. ÚS 1221/13
II.ÚS 1221/13 ze dne 10. 2. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Z. N., zastoupeného Mgr. Janem Schýbalem, advokátem, se sídlem Praha 1, Karmelitská 18, proti rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR ze dne 24. 4. 2013 č. j. 1400/2008-MOT-T/187, usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 2. 2013 č. j. 2 To 5/2013 - 1946 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 11. 2012 č. j. 1 Nt 241/2009 - 1882, takto:
Ve výroku I. a v bodě 35 odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2014 č. j. II. ÚS 1221/13-60 se opravuje označení rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR tak, že text "Rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR ze dne 9. srpna 2010, č. j. 1400/2008-MOT-T/78" se nahrazuje textem "Rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR ze dne 24. 4. 2013 č. j. 1400/2008-MOT-T/187".
Odůvodnění:
Ve shora označené věci Ústavní soud rozhodl nálezem ze dne 29. 1. 2014, jímž zrušil napadené rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR ze dne 24. 4. 2013 č. j. 1400/2008-MOT-T/187 a ve zbývající části ústavní stížnost zamítl. Ve výroku I. o zrušení napadeného rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR a v bodě 35 odůvodnění nálezu došlo k písařské chybě v označení napadeného a tímto nálezem zrušeného rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR. Z tohoto důvodu Ústavní soud postupoval v souladu s § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a vydal toto opravné usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. února 2014

Kateřina Šimáčková, v. r. předsedkyně senátu



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.