II. ÚS 11/05
II.ÚS 11/05 ze dne 4. 5. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti stěžovatelů MUDr. V. R. a PhDr. D. R., právně zastoupých Mgr. Petrem Mimochodkem, advokátem se sídlem Bělehradská 77, Praha 2, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. 7. 2001, sp. zn. 10 C 101/97, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2004, sp. zn. 16 Co 255/2004,

t a k t o :

Řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění

Stěžovatelé se podanou ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 6. 1. 2005, domáhali zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Dne 18. 4. 2006 obdržel Ústavní soud podání, jímž vzali stěžovatelé prostřednictvím svého právního zástupce ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

Na základě § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Vzhledem k tomu, že stěžovatelé této možnosti využili, byly naplněny zákonné podmínky ust. § 77 zákona o Ústavním soudu a Ústavní soud tudíž proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 2006

Stanislav Balík předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.