II. ÚS 1093/09
II.ÚS 1093/09 ze dne 21. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti JUDr. E. P., zastoupené JUDr. Tomášem Zejdou, advokátem, se sídlem v Praze, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 1. 2009, č. j. 6 Co 2759/2008-251, a rozsudku Okresního soudu v Prachaticích ze dne 5. 9. 2008, č. j. 2 C 128/2007-220, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Stěžovatelka se obrátila na Ústavní soud s návrhem, jímž se domáhala zrušení označených výroků v záhlaví specifikovaných rozsudků obecných soudů, vydaných ve sporu o zdržení se obtěžování hlukem a provozování pohostinství, který před nimi vedla.

V podání uvedla, že rozsudek odvolacího soudu napadla zároveň dovoláním s tím, že Ústavní soud vyrozumí, jak bude s dovoláním naloženo.

Následně doručila Ústavnímu soudu podání, jímž vzala svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět, aniž by tento svůj procesní krok blíže zdůvodnila.
Ústavní soud proto podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení bez dalšího zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2010

Dagmar Lastovecká předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.