II. ÚS 102/05
II.ÚS 102/05 ze dne 14. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Lastovecké, soudce zpravodaje JUDr. Pavla Rychetského a soudce JUDr. Stanislava Balíka, o ústavní stížnosti JUDr. J. S., zastoupené JUDr. Irenou Perlíkovou, advokátkou, Na Perštýně 5, Praha 1, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 8. prosince 2004, čj. Nc 6269/2003-47, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla 23. února 2005 doručena ústavní stížnost stěžovatelky s návrhem na zrušení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 8. prosince 2004, čj. Nc 6269/2003-47.

Dne 11. dubna 2005 bylo Ústavnímu soudu doručeno zpětvzetí výše uvedené ústavní stížnosti s návrhem na zastavení řízení.

Ústavní soud proto podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil. Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2005

JUDr. Dagmar Lastovecká v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.