I. ÚS 889/17
I.ÚS 889/17 ze dne 18. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Tomáše Lichovníka a Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. Jana Peroutky, zastoupeného Mgr. Janem Šmídem, advokátem, se sídlem Jugoslávská 620/29, Praha 2, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 5 To 105/2016 ze dne 19. 1. 2017 a proti usnesení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci č. j. 4 VZV 4/2015 ze dne 15. 11. 2016, vedené pod sp. zn. I. ÚS 889/17, a o ústavní stížnosti Marcely Peroutkové, zastoupené Mgr. Janem Šmídem, advokátem, se sídlem Jugoslávská 620/29, Praha 2, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 5 To 105/2016 ze dne 19. 1. 2017 a proti usnesení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci č. j. 4 VZV 4/2015 ze dne 15. 11. 2016, vedené pod sp. zn. I. ÚS 931/17, o spojení věcí, takto:
Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. I. ÚS 889/17 a I. ÚS 931/17 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. I. ÚS 889/17.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků či týchž rozhodnutí.

Obě uvedené stížnosti tyto podmínky naplňují, neboť napadají stejná dvě rozhodnutí. Z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení proto Ústavní soud spojil tyto věci ke společnému řízení.

Soudcem zpravodajem v této věci bude v souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu o ustavení senátů ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 v platném znění a s rozvrhem práce pro rok 2017 č. Org 1/17 soudce Tomáš Lichovník.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. května 2017

Kateřina Šimáčková, v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.