I. ÚS 772/10
I.ÚS 772/10 ze dne 26. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele K. J., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Ortmanem CSc., advokátem, se sídlem Španielova 1267, 163 00 Praha 6, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 11. 2008, sp. zn. 11 To 105/2008, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2010, sp. zn. 7 Tdo 1451/2009, za účasti Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu jako účastníků řízení, takto:
V záhlaví a v prvém odstavci odůvodnění usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2010, č. j. I. ÚS 772/10-13, se opravuje označení usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1451/2009 takto: text ze dne 3. 2. 1010 se nahrazuje textem ze dne 3. 2. 2010 .
Odůvodnění:

Ve shora označené věci rozhodl Ústavní soud dne 26. 4. 2010 usnesením. V tomto usnesení došlo k písařské chybě v datu ústavní stížností napadeného usnesení Nejvyššího soudu, na což Nejvyšší soud upozornil přípisem doručeným Ústavnímu soudu dne 5. 5. 2010. Za této situace Ústavní soud postupoval dle § 164 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu.
Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. května 2010

Vojen Güttler, v.r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.