I. ÚS 611/17
I.ÚS 611/17 ze dne 18. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem ve věci návrhu Miloslava Nykla, na přezkum blíže neupřesněného postupu soudního exekutora, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní soud odmítl návrh na zahájení řízení podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť navrhovatel po výzvě a poučení Ústavního soudu neodstranil vady svého návrhu (požadavek na povinné právní zastoupení) ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení dne 17. 3. 2017.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 18. dubna 2017

Tomáš Lichovník v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.