I. ÚS 608/05
I.ÚS 608/05 ze dne 22. 3. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů o ústavní stížnosti stěžovatele V. P., zastoupeného Mgr. Rudolfem Maňouškem, advokátem ve Sloupu v Moravském krasu 221, proti postupu Okresního státního zastupitelství v Blansku ve věci vedené pod sp. zn. Zt 315/2004, takto:

Řízení o ústavní stížnosti se zastavuje.

Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností brojil stěžovatel proti postupu Okresního státního zastupitelství v Blansku ve věci vedené pod sp. zn. Zt 315/2004, v němž spatřoval porušení ustanovení čl. 2 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Podáním ze dne 8. 3. 2006 vzal stěžovatel svou ústavní stížnost zpět, neboť Okresní státní zastupitelství usnesením ze dne 3. 2. 2006 č.j. Zt 315/2004 rozhodlo o jeho osvědčení "ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání", čímž byla odstraněna vada, která byla předmětem ústavní stížnosti.

Podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") může stěžovatel ústavní stížnost vzít zpět jen do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Podmínky citovaného ustanovení jsou splněny. Proto Ústavní soud řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. března 2006

František Duchoň předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.