I. ÚS 600/10
I.ÚS 600/10 ze dne 31. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Ivany Janů a Františka Duchoně (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1) J. M. a 2) L. Č., proti rozsudku Okresního soudu v Rakovníku ze dne 10. 9. 2009, čj. 9 C 88/2009 - 56, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 2. 3. 2010 navrhla stěžovatelka, v zastoupení svého otce L. Č., zrušení shora uvedeného rozsudku a následných rozhodnutí téhož soudu, vydaných v exekučním řízení.

Písemným podáním ze dne 24. 3. 2010 byl návrh vzat zpět.
Na základě tohoto zpětvzetí návrhu Ústavní soud řízení zastavil podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. března 2010

Vojen Güttler, v. r. předseda I. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.