I. ÚS 567/05
I.ÚS 567/05 ze dne 18. 10. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. M., zastoupeného JUDr. Petrem Zimou, advokátem, se sídlem Slezská 13, Praha, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 8. 2005, č. j. 14 Cmo 379/2005-513, a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2005, č. j. B 7716 a B 2376, spojené s návrhem na zrušení § 220h odst. 2) 3) a 4), § 220k a § 220p obchodního zákoníku za účasti Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze jako účastníků řízení a společnosti RADIOKOMUNIKACE, a. s. se sídlem U Nákladového nádraží 3144, Praha, zastoupené Mgr. Radkem Pokorným, advokátem sídlem Karoliny Světlé 301/8, Praha jako vedlejšího účastníka řízení, t a k t o :
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 13. 10. 2005, která po formální stránce splňovala náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu") se stěžovatel domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí. Svou ústavní stížnost spojil s návrhem na zrušení § 220h odst. 2) 3) a 4), § 220k a § 220p obchodního zákoníku.

Dne 13. 10. 2006 Ústavní soud obdržel podání navrhovatele, ve kterém sděluje, že svou ústavní stížnost sp. zn. I. ÚS 567/05 i návrh na zrušení některých ustanovení zákona bere v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k uvedenému podání Ústavní soud, v souladu s ustanovením § 77 zákona o Ústavním soudu, řízení v projednávané věci zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. října 2006

František Duchoň, v.r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.