I. ÚS 546/10
I.ÚS 546/10 ze dne 30. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Ivany Janů a Františka Duchoně o ústavní stížnosti stěžovatele P. P., takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Stěžovatel zaslal dne 25. 2. 2010 Ústavnímu soudu dopis, který označil jako ústavní stížnost.

Podáním došlým dne 17. 3. 2010 vzal stěžovatel ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.
Proto Ústavní soud v souladu s ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. března 2010

Vojen Guttler v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.