I. ÚS 526/05
I.ÚS 526/05 ze dne 14. 8. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o námitce podjatosti vznesené proti Vlastě Formánkové navrhovatelem B. H., v rámci řízení o ústavní stížnosti, vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 526/05, takto:

Soudkyně Vlasta Formánková není vyloučena z projednávání ve věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 526/05.

Odůvodnění:

Navrhovatel v podání ze dne 5. října 2005 (Ústavnímu soudu doručeno dne 7. října 2005) vznesl námitku podjatosti proti soudkyni Vlastě Formánkové, která byla rozvrhem práce určena jako soudce zpravodaj v řízení o ústavní stížnosti navrhovatele, vedeném u Ústavního soudu pod sp. zn. I. ÚS 526/05. Navrhovatel v podání odůvodnil její možnou podjatost tím, že v minulosti odsoudila člověka za kritiku režimu a že se v řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 19 C 87/2000, kde navrhovatel vystupoval jako žalobce, chovala arogantně. Podle § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Z vyjádření soudkyně Vlasty Formánkové se podává, že v projednávané věci není ke stěžovateli ani k projednávané věci v žádném poměru, který by zakládal jakoukoli pochybnost o její nepodjatosti a sama se necítí být podjatá. Řízení uváděné navrhovatelem v podání nemělo a nemá žádný vztah k ústavní stížnosti projednávané pod sp. zn. I. ÚS 526/05. Z výše uvedených důvodů rozhodl Ústavní soud tak, jak je uvedeno ve výroku. . Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2005

Jiří Nykodým, v. r. předseda senátuZa správnost: H. KyprováText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.