I. ÚS 479/13
I.ÚS 479/13 ze dne 11. 9. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Kateřiny Šimáčkové a Ludvíka Davida, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Vajdíka, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Jurášem, advokátem, se sídlem Lešetín I/674, 760 01 Zlín, proti usnesení Okresního státního zastupitelství ve Zlíně ze dne 25. 1. 2013, č. j. ZT 530/2012-15, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
Dne 4. 2. 2013 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele.

Dne 23. 8. 2013 Ústavní soud obdržel přípis, kterým stěžovatel prostřednictvím svého právního zástupce sděluje, že svoji ústavní stížnost sp. zn. I. ÚS 479/13 bere zpět.

Z tohoto důvodu Ústavní soud v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. září 2013

Ivana Janů, v.r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.