I. ÚS 477/10
I.ÚS 477/10 ze dne 6. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů, ve věci ústavní stížnost stěžovatele Bc. M. S., zastoupeného JUDr. Eduardem Pavlíkem, advokátem, se sídlem Muchova 7, 613 00 Brno, proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 6. 11. 2008, sp. zn. 92 T 142/2008, a proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. 7 To 8/2009, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2009, sp. zn. 6 Tdo 703/2009, za účasti Krajského soudu v Brně a Nejvyššího soudu jako účastníků řízení, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 17. 2. 2010, stěžovatel napadl rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 6. 11. 2008, sp. zn. 92 T 142/2008, a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. 7 To 8/2009, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2009, sp. zn. 6 Tdo 703/2009.
Dne 12. 3. 2010 Ústavní soud obdržel přípis stěžovatele, ve kterém sděluje, že ústavní stížnost proti výše citovaným rozhodnutím bere zpět.

Z tohoto důvodu Ústavní soud v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. dubna 2010

Vojen Güttler, v.r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.