I. ÚS 447/05
I.ÚS 447/05 ze dne 10. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti American International Capital CZ, a.s, sídlem Havlíčkova 1/1030, Praha 1, zast. JUDr. Hanou Žižkovou, advokátkou, sídlem Nerudova 35, Praha 1, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 2.2.2005, č.j. 18 C 1/2004-45, za účasti Obvodního soudu pro Prahu 1, jako účastníka řízení, a České strany sociálně demokratické, sídlem Hybernská 7, Praha 1, zast. Mgr. Martinem Rottou, advokátem, sídlem Dlouhá 13, Praha 1, jako vedlejšího účastníka řízení, t a k t o :

Řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelka se na Ústavní soud obrátila s návrhem na zrušení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 2.2.2005, č.j. 18 C 1/1004-45, jímž jí nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků. Podáním ze dne 26.9.2005 stěžovatelka oznámila, že ústavní stížnost bere zpět. Vzhledem k této skutečnosti Ústavní soud řízení podle § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. listopadu 2005

Ivana Janů, v.r. předsedkyně I. senátu Ústavního soudText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.