I. ÚS 418/05
I.ÚS 418/05 ze dne 29. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. V. H., zastoupeného Mgr. Richardem Vachouškem, advokátem se sídlem Benešov, Masarykovo nám. 225, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2005, čj. 20 Cdo 958/2004 - 61, usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2003, čj. 29 Co 272/2003 - 35, a usnesení Okresního soudu v Benešově ze dne 3. 12. 2001, čj. 2 E 1088/2001 - 15, takto:

Řízení se z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností ze dne 17. 7. 2005, doručenou Ústavnímu soudu dne 21. 7. 2005, navrhl stěžovatel zrušení výše uvedených rozhodnutí obecných soudů.

Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 2. 9. 2005 vzal stěžovatel svou ústavní stížnost zpět.

Na základě zpětvzetí ústavní stížnosti Ústavní soud řízení zastavil podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení může stěžovatel ústavní stížnost vzít zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. září 2005

Ivana Janů předsedkyně I. senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.