I. ÚS 408/17
I.ÚS 408/17 ze dne 3. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaj) a Davida Uhlíře ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Vladimíra Pejchala, právně zastoupeného Mgr. Arnoštem Ryšavým, advokátem se sídlem Palackého 5001/1, Jihlava, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5 Nt 22/2016 ze dne 13. 12. 2016, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Dne 8. 2. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele, směřující proti v záhlaví uvedenému usnesení krajského soudu.
Přípisem ze dne 18. 4. 2017 vzal stěžovatel prostřednictvím svého právního zástupce ústavní stížnost zpět.

Dle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Jelikož stěžovatel, jak výše uvedeno, této možnosti využil a své podání vzal zpět, Ústavní soud řízení dle ust. § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil, aniž by vyžadoval odstranění vytčených vad návrhu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. května 2017

Kateřina Šimáčková v. r. předsedkyně senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.